ดอกลีลาวดี

All posts in the ดอกลีลาวดี category

สำหรับต้นลีลาวดีที่ปลูกลงดิน

Published กุมภาพันธ์ 1, 2012 by nussaba20050

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 2-3 เมตร ควรโรย ออสโมโค้ท สูตร 14-14-14 อัตรา 100-120 กรัม (10-12 ช้อนโต๊ะ) รอบๆ ทรงพุ่ม เพราะบริเวณทรงพุ่มเป็นบริเวณที่มีรากฝอยอยู่ทำให้สามารถ ดูดธาตุอาหารจากปุ๋ยออสโมโค้ทได้ดี

Advertisements

สำหรับต้นลีลาวดีในกระถาง

Published กุมภาพันธ์ 1, 2012 by nussaba20050

ขนาด 10-15 นิ้ว  ควรโรย ออสโมโค้ท สูตร 14-14-14 อัตรา 10 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) บนผิวดินรอบกระถาง

การเลือกซื้อลีลาวดี

Published กุมภาพันธ์ 1, 2012 by nussaba20050
  • ดอก  ดอกต้องโตไม่แคระแกร็น ฟอร์มของดอกดก  ดอกบานได้รูป  ทั้งนี้ต้องศึกษาลักษณะดอกของสายพันธุ์นั้นๆ ที่เราต้องการด้วย
  • กลิ่น  ลีลาวดีในแต่ละสายพันธุ์  มักมีกลิ่นที่ต่างกันไป เช่น ลีลาวดี พันธุ์ขาวพวง  จะมีกลิ่นหอมเย็น
  • ใบ  ใบต้องมีความสมบูรณ์  อวบอิ่ม มันเงา  หากมีใบมากเกินไป กิ่งอาจหักได้ และอาจไม่ออกดอก
  • ลำต้น  ควรมีลำต้นที่สมบูรณ์อวบอิ่ม พื้นผิวของลำต้นถ้าอายุของต้นมากจะมีพื้นผิวที่ขรุขระมาก ซึ่งอาจมีราคาที่ค่อนข้างสูงตามไปด้วย

ความเชื่อ

Published กุมภาพันธ์ 1, 2012 by nussaba20050

คนโบราณมีความเชื่อว่า ต้นลั่นทมนั้น ไม่ควรปลูกในบ้าน ด้วยมีชื่ออัปมงคล คือไปพ้องกับคำว่า ระทม ซึ่งแปลว่า เศร้าโศก ทุกข์ใจ, จึงได้มีการเรียกชื่อเสียใหม่ให้เป็นมงคล ว่า ลีลาวดี ทั้งนี้ไม่ได้มีการกำหนดเปลี่ยนชื่อแต่อย่างใด[ต้องการอ้างอิง]

ดอกลีลาวดี

ลีลาวดี ถ้าแปลตามความหมายตามอักษรแล้ว ก็คือต้นดอกไม้ที่มีท่วงท่าสวยงามอ่อนช้อย ไม้นี้เดิมเรียก ลั่นทม เป็นไม้ยืนต้นในเขตร้อน ที่เห็นทั่วๆไปมีดอกสีขาว แดง ชมพู ชื่อเดิมของพันธุ์ไม้นี้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าคำนี้ มาจากคำว่า ระทม ซึ่งหมายถึงความเศร้าโศก จึงไม่เป็นที่นิยมปลูกในบริเวณบ้านหรือที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตามมีผู้มีความรู้ด้านภาษาไทยกล่าวถึงคำว่า ลั่นทม ว่า ลั่นทมที่เรียกกันแต่โบราณ หมายถึง การละแล้วซึ่งความโศกเศร้าแล้วมีความสุข ดังนั้นคำว่า ลั่นทม แท้จริงแล้วเป็นคำผสมจาก ลั่น+ทม โดยคำแรกหมายถึง แตกหัก ละทิ้ง และคำหลังหมายถึงความทุกข์โศก [ต้องการอ้างอิง]

มีตำนานเล่าขานถึงที่มาของลั่นทมในลักษณะต่าง ๆ กัน อย่างไรก็ตามพันธุ์ไม้นี้ตามหลักสากลมีชื่อว่า ฟรังกีปานี (frangipani) และเรียกกันทั่วไปว่า พลูมมีเรีย (plumeria)

การขยายพันธุ์

Published กุมภาพันธ์ 1, 2012 by nussaba20050

ขยาย พันธุ์โดยการเพาะเมล็ด,การปักชำกิ่งการขยายพันธุ์แบบนี้จะไม่มีรากแก้ว,การ เสียบยอดพันธุ์ดีสามารถทำให้ในหนึ่งต้น เสียบยอดให้ได้ดอกหลายสีได้ ,และการขยายพันธุ์โดยการติดตา

Published กุมภาพันธ์ 1, 2012 by nussaba20050

ลีลาวดี เป็นไม้กลางแจ้ง ชอบแสงแดด ทนต่อความแห้งแล้ง ไม่ชอบน้ำมาก ดินที่เหมาะสมในการปลูกลีลาวดี ควรมีลักษณะเป็น
ดินร่วนปนทราย ส่วนดินเหนียวหรือดินที่มีเนื้อดินละเอียดหนักซึ่งน้ำขังง่าย จะทำให้รากเน่า โคนเน่าได้ ลีลาวดีจะเจริญเติบโต
ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงหากไม่ได้รับแสงแดดเต็มที ก็จะไม่ออกดอก แต่บางพันธุ์ก็ไม่ต้องการแสงแดดจัดในช่วงบ่าย